Regulament intern

Observatie: Datorita schimbarii legii educatiei, regulamentul de mai jos a fost modificat.

CAPITOLUL I.
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Prezentul Regulament Intern stabileste ordinea si disciplina muncii Consiliului Studentilor Facultatii de Matematica si Informatica, in conformitate cu articolele din Carta Universitatii Bucuresti
(2) Regulamentul intern este elaborat impreuna cu toti membrii Consiliului Studentilor si cuprinde prevederi specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii in Consiliul Facultatii de Matematica si Informatica, in conformitate cu articolele din Carta Universitatii Bucuresti
(3) Regulamentul intern intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre membrii in Consiliu

Art. 2. Prevederile Regulamentului intern si celelalte indatoriri precizate (stipulate) de Carta Universitatii Bucuresti sunt obligatorii pentru toti studentii membri in Consiliul Facultatii

Art. 3. (1) Activitatea desfasurata este apolitica si nediscriminatorie.
(2) Studentii membri in Consiliul Facultatii nu pot desfasura:
– activitati contrare prevederilor Constitutiei Romaniei
– activitati ale partidelor sau formatiunilor politice
– activitati de propaganda politica sau prozelitism religios
– activitati care incalca normele generale de moralitate

CAPITOLUL II.
STRUCTURA FUNCTIONALA A CONSILIULUI STUDENTILOR
FACULTATII DE MATEMATICA SI INFORMATICA

Consiliul Studentilor Facultatii de Matematica si Informatica este format dintr-un numar de studenti reglementat prin lege si are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ.

Art. 4. Fiecare an si fiecare domeniu de licenta are dreptul de a fi reprezentat de unul sau mai multi studenti, alesi conform capitolului V din prezentul regulament.

Art. 5. Consiliul Studentilor are minimum doi reprezentanti alesi, un reprezentant in Biroul Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica si unul sau mai multi reprezentanti in Senatul Universitatii Bucuresti.

Art. 6. Consiliul Studentilor impreuna cu cel al Facultatii are atributiile si competentele stipulate de Carta Universitatii Bucuresti.

CAPITOLUL III.
SANCTIONAREA MEMBRILOR CONSILIULUI STUDENTILOR
FACULTATII DE MATEMATICA SI INFORMATICA

Art. 7. (1) Abaterile de la regulament precum si cererile studentilor din Consiliu (art. 8 si art. 9) sunt sanctionate sau, respectiv, aprobate prin vot majoritar exprimat de cel putin jumatate din studentii membri ai Consiliului.
(2) Studentul in cauza poate sa participe la dezbateri, dar nu are drept de vot.

Art. 8. In cazul in care un student lipseste de la o sedinta de Consiliu, acesta poate trimite un
inlocuitor cu o cerere semnata de studentul membru privind inlocuirea. Studentul membru inlocuit va primi absenta cu exceptia cazului in care in cerere ofera o motivatie pentru absenta sa, motivatie care sa fie aprobata de ceilalti membri studenti ai Consiliului. Inlocuitorul trebuie sa fie student al facultatii, nu neaparat din acelasi an sau acelasi domeniu de licenta cu studentul inlocuit.

Art. 9. Absentele pot fi motivate doar in cazul in care studentul aduce dovada internarii intr-un spital, sustinerii unui examen sau alte motive personale a caror importanta va fi hotarata de ceilalti membrii ai Consiliului.

Art. 10. In cazul in care un student are un numar de absente nemotivate mai mare decat cel permis de Carta Universitara este considerat din oficiu demisionar, iar postul sau este declarat vacant conform prevederilor cartei.

CAPITOLUL IV.
INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL CONSILIULUI
STUDENTILOR FACULTATII DE MATEMATICA SI INFORMATICA

Art. 11. Un student nu mai face parte din Consiliu daca:
absenteaza fara motivatie la 3 sedinte pe an ale Consiliului Facultatii
expira perioada de 4 ani a mandatului
nu mai este student al facultatii
isi depune o cerere de demisie

Art. 12. In cazul terminarii unui ciclu de studii si admiterea in ciclul de studii superior in anul imediat urmator, studentul va continua sa fie membru al Consiliului atat timp cat nu incalca prevederile de mai sus.

Art. 13. Daca unul dintre studentii membri ai Consiliului se abate disciplinar de la prezentul regulament si este sanctionat conform art. 7, acesta poate sa piarda calitatea de membru. In acest sens, Biroul Consiliului Facultatii este sesizat printr-o cerere semnata de minimum jumatate plus unu din totalul studentilor din Consiliu. Decizia demiterii membrului in cauza apartine exclusiv Biroului. Daca cererea este validata, atunci se organizeaza alegeri pentru postul ramas liber, in termen de cel mult 7 zile de la comunicarea hotarari. La alegeri poate sa participe si studentul demis, iar pana la validarea scrutinului acesta va continua sa faca parte din Consiliu.

Art. 14. Daca seriile pe care le reprezinta doresc ca reprezentantul lor sa fie inlocuit, atunci ele se vor putea adresa studentilor din Consiliu printr-o cerere semnata de cel putin jumatate din totalul studentilor seriilor respective. Daca sunt indeplinite criteriile, se vor organiza noi alegeri pentru acel loc in termen de maxim 14 zile de la validarea cererii. La aceste alegeri poate sa participe si studentul invalidat, iar pana la validarea scrutinuluir acesta va continua sa faca parte din Consiliu.

CAPITOLUL V.
ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI STUDENTILOR
FACULTATII DE MATEMATICA SI INFORMATICA

Alegerile se organizeaza atunci cand unul sau mai multi membri inceteaza sa mai activeze in Consiliul Facultatii.

Candidatul trebuie sa fie student al Facultatii de Matematica si Informatica in anul universitar in care se organizeaza alegerile, sa aiba media ultimului an de studiu (sau media de admitere, in cazul in care este student in anul I la un ciclu de studii) peste 9 si sa nu incalce prevederile prezentului regulament.

Alegerile sunt organizate de o Comisie Electorala formata din minimum jumatate din numarul studentilor membri in Consiliul Facultatii, exceptandu-i pe cei exculusi.

Alegerile se desfasoara in doua etape. Prima etapa o reprezinta depunerea si validarea candidaturii, iar cea de a doua este reprezentata de votul uninominal.

1. Prima etapa. Depunerea si validarea candidaturii

Art. 15. In termen de 10 zile de la data scoaterii la concurs a posturilor vacante, candidatul trebuie sa-si depuna un dosar care sa cuprinda:
1.Curriculum vitae
2.Scrisoare de motivatie
3.Copie dupa carnetul de student vizat la zi (in cazul studentilor care au sustinut cel putin o sesiune de examene)
4.Tabel cu studentii Facultatii de Matematica si Informatica a Universitatii Bucuresti care doresc sa fie reprezentati in Consiliul Facultatii de catre candidat.

Art. 16. Tabelul pentru semnaturi va avea antetul urmator (pe fiecare pagina):
„Sunt de acord ca __________________ , student al Facultatii de Matematica si Informatica in anul ___, grupa ______, sa ma reprezinte in Consiliul Facultatii de Matematica si Informatica.”
si va trebui sa contina urmatoarele coloane:
numarul de ordine
nume
prenume
cod numeric personal
numarul de telefon
grupa
semnatura

Art. 17. Punctajul va fi reprezentat de numarul de semnaturi.

Art. 18. Candidatul este obligat sa stranga cel putin 50% din totalul semnaturilor de la studentii din anul si domeniul sau de studiu. In caz contrar, acesta va fi invalidat.

Art. 19. Orice tentativa de falsificare a datelor prezentate in tabel atrage invalidarea candidatului si interzicerea dreptului de a mai candida pe vreun post vacant al Consiliului Facultatii timp de 2 ani. In functie de gravitatea faptelor, studentul poate sa raspunda penal, conform legilor in vigoare. Membrii Consiliului Facultatii nu sunt raspunzatori pentru fraudarea listelor prezentate de candidat si au obligatia sa sesizeze orice incercare de acest fel.

Art. 20. Un candidat este considerat validat de catre Comisia Electorala si participa la cea de-a doua etapa a scrutinului, daca nu incalca art. 15-19 din prezentul regulament.

2. A doua etapa. Votul uninominal

A doua etapa a alegerilor o reprezinta votul uninominal. Acest tip de scrutin va fi organizat pentru primii 2 candidati, in ordinea descrescatoare a punctajelor, validati de catre Comisie pe fiecare post vacant. Pentru fiecare loc ramas liber se vor tipari buletine de vot pe care vor fi scrise numele studentilor validati. Pe o perioada de 10 zile de la anuntarea rezultatelor primei etape, orice student al Facultatii de Matematica si Informatica poate sa mearga la o sala dinainte stabilita pentru a-si sustine candidatul.

Art. 21. Desfasurarea votarii:
1.Votarea are loc numai in prezenta Comisiei de alegeri
2.Alegerile se desfasoara conform programului anuntat la avizierul studentilor din Facultate
3.Cu o ora inaintea inceperii votarii, Comisia verifica existenta si corectitudinea buletinelor de vot
4.Alegatorul este obligat sa se legitimeze cu legitimatia sau carnetul de student pentru a-si exercita dreptul la vot
5.Un student poate vota numai o data si numai un singur candidat; studentul care voteaza trebuie sa fie din acelasi an si de la acelasi domeniu de licenta cu studentul pe care il voteaza
6.Votarea se face prin marcarea semnului „X” in casuta corespunzatoare numelui candidatului pe care studentul il voteaza
7.In cazul in care pe un buletin de vot sunt marcate mai multe casute sau nu este marcata niciuna, votul este considerat nul
8.Comisia Electorala asigura fiecarui alegator spatiul si timpul necesar votarii, precum si confidentialitatea votului
9. Fiecare candidat are dreptul de a desemna un observator pentru alegeri
10.Este interzisa stationarea persoanelor straine sau alegatorilor in prezenta urnelor de vot, in afara de membrii Comisiei si de observatori
11.Urnele sunt pastrate in sala de votare, in conditii de securitate, pana la trecerea celor 10 zile, apoi acestea se desigileaza si se trece la numararea voturilor de catre Comisie
12.Dupa numararea voturilor se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna:
– numarul studentilor care si-au exercitat dreptul la vot
– numarul total al voturilor valabil exprimate
– numarul voturilor anulate
– numarul voturilor valabil exprimate, pentru fiecare candidat in parte
– numarul buletinelor de vot tiparite
– numarul buletinelor de vot neintrebuintate, care sunt anulate
13.La maximum o zi dupa centralizarea voturilor, rezultatele vor fi afisate la avizierul Facultatii

Art. 22. (1) Un candidat este declarat membru al Consiliului Studentilor Facultatii de Matematica si Informatica daca a obtinut cele mai multe voturi valabil exprimate, pentru postul pe care a concurat. In caz de egalitate, candidatii vor fi departajati prin numarul de semnaturi stranse. Daca se afla in continuare la egalitate se va lua in considerare media ultimului an de studiu sau media de admitere (dupa caz).
(2) Daca pe un loc vacant exista un singur candidat inscris, atunci este declarat din oficiu membru al Consiliului Studentilor Facultatii de Matematica si Informatica.
(3) Daca nu exista niciun candidat pentru unul din locurile vacante, se organizeaza noi alegeri, existand posibilitatea de a schimba termenul de 10 zile pentru fiecare etapa, prevazut mai sus.

CAPITOLUL VI.
ALEGEREA REPREZENTANTILOR MEMBRILOR CONSILIULUI STUDENTILOR FACULTATII DE MATEMATICA SI INFORMATICA

Studentii membri in Consiliul Facultatii trebuie sa isi aleaga un reprezentant in Biroul Consiliului Facultatii si unul sau mai multi reprezentanti in Senatul Universitatii Bucuresti.

Art. 23. Reprezentantii sunt alesi prin vot secret si liber exprimat de catre cel putin doua treimi din numarul studentilor membri Consiliu Studentilor, la data si locul stabilite de comun acord.

Art. 24. Pentru a fi declarat castigator, candidatul trebuie sa obtina cel putin jumatate plus unu din voturile membrilor Consiliului.

Art. 25. In cazul in care nu este intrunit numarul de voturi prevazut de art. 24, primii doi clasati intra in al doilea tur de scrutin, din care este desemnat un singur student, cel care obtine cele mai multe voturi.

CAPITOLUL VII.
DISPOZITII FINALE

Art. 26. Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile legale prevazute de regulamente specifice, in functie de situatiile ce pot aparea.

Art. 27. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau pentru orice alte scopuri.
(2) Orice abatere se sanctioneaza conform art. 7 si art. 13.

Art. 28. Pentru a schimba prezentul regulament este necesara aprobarea a minimum doua treimi din totalul membrilor Consiliului Studentilor Facultatii de Matematica si Informatica.

%d blogeri au apreciat asta: